3D model (Tardis) sa pohybuje vo vesmíre. Ovládanie:

W - pohyb dopredu
S - pohyb dozadu
A - otočenie doľava
D - otočenie doprava

R - pohyb nahor
F - pohyb nadol

Z - reset modelu na začiatočnú pozíciu